Права і обов’язки пацієнтів

Згідно із Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та Цивільним кодексом України пацієнти мають такі права

Права пацієнтів 

 1. право на медичні профілактичні заходи; 
 2. право на доступність у галузі охорони здоров’я; 
 3. право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання; 
 4. право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:
 • право на вільний вибір лікаря;
 • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
 • право на вибір закладу охорони здоров’я;
 • право на заміну лікаря;
 • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України; 

5. право на медичну таємницю; 

6. право на якісну медичну допомогу; 

7. право на безпечну медичну допомогу; 

8. право на інновації, а саме:

 • право на медико-біологічний експеримент;
 • право на репродуктивні технології;
 • право на донорство;

9. право на попередження за можливістю страждань і болю; 

10. право на індивідуальний підхід до лікування; 

11. право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я; 

12. право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю; 

13. право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги; 

14. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.

Згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнти мають такі обов’язки:

 1. піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян; 
 2. проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення; 
 3. надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані; 
 4. виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я; 
 5. у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТА У СТАЦІОНАРІ

При вступі на стаціонарне лікування пацієнти набувають не тільки права перебування в медичному закладі, але й деякі обов’язки щодо лікуючого та обслуговуючого персоналу. Права та обов’язки пацієнта в стаціонарі прописані у відповідних нормативних документах і повинні неухильно дотримуватися.

ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО НА

 • Професійне та грамотне надання медичної допомоги;
 • Поважне та гуманне ставлення з боку медичного та обслуговуючого персоналу;
 • Обстеження, лікування та утримання в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам;
 • Негайне полегшення больового синдрому всіма способами, який пов’язаний із захворюванням або медичним втручанням;
 • Збереження в таємниці інформації про факт звернення за медичною допомогою, про стан здоров’я, діагнозі та інших відомостей, отриманих при його обстеженні та лікуванні;
 • Надавати добровільну згоду на медичне втручання відповідно до законодавства;
 • Отримання інформації про свої права та обов’язки та стан свого здоров’я;
 • Добровільний вибір лікаря та осіб, яким на користь пацієнта може бути передана інформація про стан його здоров’я;
 • Відмову від медичного втручання.

ОБОВ’ЯЗКИ СТАЦІОНАРНИХ ПАЦІЄНТІВ

 • Забороняється залишати межі лікарні без дозволу завідувача відділення та лікаря;
 • Поважно ставитися до інших пацієнтів, медичних працівників та інших осіб, які беруть участь у наданні медичної допомоги;
 • Дотримуватися тиші, чистоти та порядку в палатах, відділенні, підрозділах лікувального закладу;
 • Надавати медичним працівникам достовіру інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі, про протипоказання до застосування лікарських засобів, раніше перенесених та спадкових захворювань;
 • Неухильно виконувати всіх медичні розпорядження і рекомендації лікаря;
 • Співпрацювати з медичним персоналом на всіх етапах надання необхідної медичної допомоги;
 • Дотримуватися всіх правил внутрішнього розпорядку та дбайливо ставитися до майна установи.

ПАЦІЄНТУ ЗАБОРОНЕНО

 • Грубо і неповажно ставитися до медичного персоналу;
 • Недотримуватися рекомендацій лікаря, прийом лікарських препаратів на власний розсуд;
 • Розпивати спиртних напоїв та з’являтися у нетверезому стані у відділенні, на території лікувального закладу;
 • Палити в лікувальному закладі в недозволеному місці;
 • Самовільно покидати відділення без відома та дозволу лікаря, зав. відділенням;
 • Недотримуватися та невиконувати внутрішній розпорядок дня;
 • Користуватися електрокип’ятильниками, електричними грілками, а також трійниками та подовжувачами;
 • Самовільне встановлювати особистої побутової електрпристрої;
 • Зберігати в палаті верхній одяг, великі суми грошей, цінні речі, прикраси, швидкопсувні харчові продукти.

Пацієнт, перебуваючи у стаціонарі, повинен так здійснювати свої права, щоб не порушувати чужих. Насамперед необхідно дбати про здоров’я як своє, так і оточуючих, дотримуватися всіх запобіжних заходів під час контакту з іншими пацієнтами, у тому числі і з медичними працівниками. Пацієнт зобов’язаний проінформувати оточуючих у тому, що він є носієм захворювання, що може загрожувати здоров’ю. За участю пацієнта як донора, він також повинен попередити про свою хворобу медичному персоналу лікарні. У разі зміни стану здоров’я, слід негайно повідомити лікаря. Необхідно вимикати мобільний телефон, особливо в кабінетах, де проводяться дослідження із застосуванням різноманітної медичної апаратури.

Після закінчення перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні його медична карта оформляється належним чином і спрямовується на зберігання до лікарняного архіву. Якщо є потреба, пацієнту видають довідку про його термін перебування в даному медичному закладі.

ПРИ ПОРУШЕННІ ЛІКУВАЛЬНО – ОХОРОННОГО РЕЖИМУ ХВОРИЙ ВИПИСУЄТЬСЯ ЗІ СТАЦІОНАРУ БЕЗ ВИДАЧІ ЛІКАРНОГО ЛИСТА.

Call Now Button